Contract of Century-Azerbaijan » Təhsilə Dəstək!!! ekitab.net
Ən çox oxunan
» » Contract of Century-Azerbaijan

Contract of Century-Azerbaijan

Contract of Century

Azerbaijan has a strong moral, cultural, scientific and economic potential, the favorable geographical-political position and is particularly famous for the rich natural resources. Oil occupies an important place among these reserves. As the result of the global, wide-scale and comprehensive policy conducted wisely by the national leader Heydar Aliyev, deep belief and resoluteness and purposefully and consequently oil serving its master -the Azerbaijani people, aims to ensure the political independence, economic prosperity and people's welfare to date. The oil industry of Azerbaijan has the history of 150 years. Nevertheless, the people of Azerbaijan were only able to begin a wide-scale utilization of these reserves in the late 20th century. Heydar Aliyev was the one who made that come true. Azerbaijan which is famous as the oil country in the entire world initiated the industrial production of oil in the middle of the 19th century. The oil fountain in the Bibiheybat field of Baku in 1848 laid the foundation for the first industrial production of "the black gold" in Azerbaijan. Azerbaijan took the first place in the production and processing of oil in 1899 and accounted for 50% of the global oil production.Beginning from the 1870s the foreign capital started to flow into the country. The development of oil industry bred a new generation of local entrepreneurs. Hadjy Zeynalabdin Tagiyev, Musa Naghiyev, Shamsi Asadullayev turned into the famous oil entrepreneurs owing to their skills, talent, industriousness and undertook great work for the welfare of the people and the nation of the country.
Azerbaijan that accounted for 75% of oil produced in the Soviet Union during the Second World War thus providing the front with the fuel made a great contribution to the victory over fascism. The fountain struck on the Neft Dashlary considered the rare field 100 kilometers away from Baku in 1949 opened a new stage in the production of offshore oil. Azerbaijan started to produce oil in the offshore fields at that time. The 1970-1980s entered the history as the period of great achievements of the Azeri oil industry and the strengthening of its material and technical basis as well as its development. The progress of the said sphere within that period of time is closely connected with Heydar Aliyev who ruled Azerbaijan.These years were also characterized by the development of the deeper regions of the sea by Azeri oilmen. As the result of the purposeful measures conducted at that time oil industry strengthened and its wide infrastructure was established. Azerbaijan was supplied with different drilling plants for the development of offshore fields, special boats, technique and equipment to ensure the offshore construction works and such strategically important production plant as the plant of the deep sea basis of Baku was established. Moreover, great progress was also observed in the oil processing, petrochemical industry and oil mechanical engineering. The rapid arrangement and realization of geological surveys in the Caspian Sea in the early 1970s were also connected with Heydar Aliyev. To date it is possible to say that the works carried out by the national leader of the Azerbaijani people in all spheres including oil sector constituted his farsighted plans-the contract of the century and the intention to improve the living standards and to ensure the independence of the people. Within the first years of independence the increase of the gas and oil production was regarded as one of the major means for the elimination of the economic and social troubles. Under such conditions the limited financial funds required the participation of foreign companies and investors. Yet, the oil companies of the West hesitated to invest in Azerbaijan due to the Armenians' intervention to Azerbaijan as well as the turmoil, inner differences and instability. At the same time the economic interests of Azerbaijan were not ensured by any of the conducted talks. The talks initiated with the interested foreign oil companies in the 1980s were nearing their end in spring of 1993. At that period Azerbaijan was close to the signing of a contract that not only neglected the interests of the people but also would strike a hard blow on the economics of the country through plundering the valuable natural reserves of the country.Heydar Aliyev's return to the government in 1993 by the will and request of the people laid the foundation for the dramatic changes in the political and economic life of Azerbaijan. The discussions and talks on the oil contract were in fact resumed and at last following the hard process of negotiations the country agreed on such provisions of the contract that would fully correspond to the interests of Azerbaijan.The oil contract signed with the oil companies of the West in Gulistan palace of Baku on September 20, 1994 opened a new page in the history of the country. Later, the said contract called the contract of the century was perpetuated in the oil chronicle of independent Azerbaijan. The signing and implementation of the contract famous as the contract of century in the entire world is the brilliant demonstration of the realization of oil strategy constituting the concept of the economic development of independent Azerbaijan and worked out by the prominent politician Heydar Aliyev. Heydar Aliyev said concerning the life of Azerbaijan with the signing of the Contract of the Century: "Azerbaijan has been implementing the oil strategy since 1994. The strategy implies the effective utilization of the rich natural reserves including oil and gas fields for the welfare of he Azerbaijani people." 21 oil contracts were signed with the foreign oil companies in Baku as well as at the large palaces of the biggest capitals of the world-Washington, Moscow, London, Paris with the direct participation of Heydar Aliyev through the previous period. To date nearly 30 companies out of 14 countries of the world participate in the realization of the said contracts.One more significant event took place in the life of the Azerbaijani people on April 17, 1999. The Supsa export terminal on the Black Sea shore of Georgia and oil pipeline Baku Supsa were commissioned with participation of President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev, president of Georgia Edward Shevarnadze and President of Ukraine Leonid Kuchma. The Chyrag oil started to be transported to the global markets from Supsa port, thus opening the new western direction of the transportation of Azerbaijani oil.The real life once more proved the correctness of the balance reflecting the exactly counted farsighted, political, economic and commercial and other risks of the national leader Heydar Aliyev and the many-sided export strategy established on the basis of the long-term interests of Azerbaijan.The transportation of Azeri oil to the world markets was one of the major directions in Heydar Aliyev's oil strategy. Due to the comprehensive protection of the long-term interests of Azerbaijan, the development of wide international economic cooperation and the increase in the oil production in the region much was done for the implementation of the project of Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline and conducted negotiations successfully completed for the transportation of oil to the global markets. Owing to the influence of Heydar Aliyev and as the result of the talks with the state and government leaders of different countries, political and business representatives and leaders of oil companies, Turkey and Azerbaijan signed an important intergovernmental contract on the tansportation of Azeri oil to Turkey.

 

 

 

 

 

 

comprehensive - hərtərəfli, müfəssəl, bütöv

purposeful - bir məqsədə doğru yönəldilmiş, aydın məqsədi olan

welfare - rifah, xoş güzəran, firavanlıq, əmin-amanlıq

previous - əvvəlki

prominent - görkəmli

drill - burğu, matqab

arrangement - yerləşdirmə

survey - plana alma; mərz çəkmə, sərhəd çəkmə, mərzlə ayırma

intention - qəsd, niyyət, məqsəd

hesitate - tərəddüd eləmək

initiate - başlanğıcını qoymaq

correspond - uyğun gəlmək

commission - tapşırma, həvalə etmə

exactly - dəqiqliklə

representative - nümayəndələr, nümayəndəlik

participation - iştirak


Etiketlər: Contract of CenturySAYTDA KİTAB VƏ MƏQALƏ YAYIMLA
 - www.ekitab.net
Mümün fayl tipləri: zip, rar, txt, doc, doc, docx, pdf, ppt, pptx, xls, xlsx
Maksimum həcm: 10240kb.
Adınız:
E-mail adresiniz:
Faylın adı:
Faylı Yüklə:
Diqqət!!! Yuxarıdakı bölmə vasitəsi ilə komputerinizdən faylı seçməyi unutmayın.
Fayl haqqında qısa məlumat:
 

QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir. 
Müasir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür. 
Осуждение истины
Məlumat
Hörmətli Guests, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.